Menu

Polityka prywatności


Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje o sposobie przetwarzania, podstawie prawnej, celu i zakresie przekazywanych informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających, które przetwarzamy na naszej stronie.

Administrator danych osobowych: VELOPORTAL STORES s.r.o., nr rej. 53329139 z zarejestrowanym adresem M. Falesnika 6, Prievidza 97101, Słowacja.

Dane na Twoim urządzeniu
Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies jest sposobem identyfikacji konkretnego odwiedzającego oraz zapewnia możliwość ciągłej interakcji ze stroną internetową, w szczególności umożliwia założenie konta użytkownika, logowanie, zakup. Mogą być również wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy serwisu, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu preferencji dotyczących Twojego urządzenia przez operatora naszej infrastruktury technicznej Zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Możemy również wykorzystywać pliki cookie do innych celów na podstawie Twojej zgody. Ze względu na charakter i cel wykorzystywania danych wyróżniamy następujące podstawowe rodzaje:

Funkcjonalne: Dodatkowe funkcje, które poprawiają komfort przeglądania, przechowują niektóre preferencje użytkownika bez konta użytkownika lub logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów i innych.
Analityczne: Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy używać narzędzi własnych lub zewnętrznych do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej witryny, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi wchodziłeś w interakcję lub których używałeś, rejestrowania zdarzeń konwersji i podobnych.
Marketing: Możemy wykorzystywać pliki cookie i narzędzia osób trzecich w celu ulepszenia oferty produktów i/lub usług naszej lub naszych partnerów, pod kątem jej przydatności dla Ciebie, w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej witrynie lub w innych witrynach.
Możemy korzystać z lokalnej pamięci Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.

Prawo dostępu i inne prawa
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa masz prawo do:

sprostowania błędnych danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie jest nałożone na nas przez inne przepisy prawa lub interes prawny,
prawo do żądania przenoszenia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
Kontakt
W przypadku pytań lub innych próśb możesz skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem info@veloportal.eu.

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją ochrony danych.

Zaktualizowano: 1.06.2023

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuować zakupy Zamówienie